Sommerhuse Syd for Als – Etapeplan

I h.h.t. MFK spildevandsplan skal sommerhusområdet syd for Als spildevandskloakeres.

MFV planlægger udførelse af kloakering af området over de næste 7 år, startende efter sommerferien 2024 med etape 1. 

Kloakering på grunden og tilslutning til offentlig kloak skal udføres af autoriseret kloakmester. Dette forestås af grundejeren, og udgiften kan variere fra grund til grund efter de lokale forhold. 

Ved kloakering af grundene vil forsyningen opkræve et tilslutningsbidrag, og herefter vil der blive opkrævet en fast og en variabelt afgift. Priser på tilslutningsbidrag og afgifter følger vores takstblad, som reguleres hver år. Takstblad kan findes på vores hjemmeside.

Henvisning til Mariagerfjord Vand priser

Projektleder: Mariagerfjord Vand a|s, Maria Nida Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, Tlf: 99 52 53 67

Etapeplan sommerhuse Syd for Als