Du er her

Solborgvej, Viborggyden, Markedsgade og Nytorv

Mariagerfjord Vand A/S har afsluttet kloakarbejderne på ovennævnte veje, og grundejerne kan nu koble om til det nye system.

Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester.

Færdigmelding og kloaktegning indsendes til Mariagerfjord Kommune ved:

Spildevandsgruppen
Mail: spildevand@mariagerfjord.dk

Billedet projektområdet Solborgvej, Viborggyden og Markedsgade

Projektområdet Nytorv

Billedet viser projektområdet Nytorv

Ved spørgsmål til projektet er I velkommen til, at rette henvendelse til undertegnede

Rådgiver: Moe A/S Preben Schmidt 2540 0119 psc@moe.dk

Entreprenør: Vils A/S Michael Friis 4120 0314 mfr@vils.dk

Hobro Varmeværk: (fjernvarme) Mikkel Grathe 9852 1825

Mariagerfjord Vand a|s: (kloak og vand) Maria Nida Junker-Hansen 9952 5367