Anmeldelse af vandstik

Anmeldelse af tilslutning
Anmeldelse af tilslutning til Mariagerfjord Vand a|s skal ske på Dafolo blanket nr. 1357.

Anmeldelse af vandstik - blanket nr. 1357

Ansøgningen (pdf-filen) udfyldes og sendes direkte til Mariagerfjord Vand a|s, Islandsvej 7, 9560 Hadsund med post eller den kan sendes som e-mail til mail@mfv.dk.

Hvordan får jeg et vandstik?
Se flere oplysninger om hvordan du får et nyt vandstik på http://www.mariagerfjordvand.dk/vand/hvordan-faar-jeg-et-nyt-vandstik#overlay=node/853/edit