Du er her

Tømning af lejet samletank - sommerhuskloakering

Mariagerfjord Vand a|s har nu indgået en aftale om tømning af samletank.

Mariagerfjord Vand a|s accepterer ikke opkrævninger for tømning af samletank fra andre firmaer.

Hvis I har spørgsmål med hensyn til ordningen eller tømning af samletanke, er I velkommen til at kontakte Lis Hamann Thomassen på lis@mfv.dk og/eller på telefon 99 52 53 63.