Information til gennemkørende trafik

Vi spærrer Viborg Landevej i Sdr. Onsild Stationsby for gennemkørende trafik

 
 

I forbindelse med et omfattende anlægsarbejde i Sdr. Onsild Stationsby afspærrer Mariagerfjord Vand a|s Viborg Landevej (Rute 517) for gennemkørende trafik fra den 8. januar 2024. Vi forventer at være færdige med arbejdet igen den 31. maj 2024.

Baggrunden for anlægsarbejdet er, at Mariagerfjord Vand a|s siden 2021 har arbejdet med at separatkloakere kloaksystemet i både Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby. Næste skridt i dette arbejde er at forny de dele af kloaksystemet, som ligger i og tæt på Viborg Landevej på strækningen fra jernbaneviadukten til Skals Å i Sdr. Onsild Stationsby.

Vi er naturligvis godt klar over, at vores arbejde vil berøre rigtig mange mennesker og virksomheder – også langt væk fra Sdr. Onsild Stationsby. Viborg Landevej er en meget vigtig del af infrastrukturen her i vores område. Vi bestræber os på at gennemføre anlægsarbejdet så hurtigt og effektivt som muligt. Derfor har vi haft en tæt dialog med både Randers, Viborg og Mariagerfjord kommuner i forbindelse med vores planlægning”, siger Søren Erikstrup, direktør, Mariagerfjord Vand a|s.

Vi opfordrer alle trafikanter i området omkring Sdr. Onsild Stationsby til at:

 • Orientere sig om omkørsler i god tid, da transporttiden vil blive forlænget for mange trafikanter.
   
 • Holde godt øje med skiltene i området omkring Sdr. Onsild Stationsby.
   
 • Følge med i ændringer i den kollektive trafik på NT’s hjemmeside www.nordjyllandstrafikselskab.dk
   
 • Følge med på Mariagerfjord Vand a|s’ hjemmeside www.mariagerfjordvand.dk
   
 • Udvise tålmodighed og vise hensyn til hinanden.
   

Vi henviser de trafikanter, der i dag benytter Rute 517 (Viborg Landevej) som gennemfartsvej til at benytte den opsatte skiltning for omkørsel.

Mange af de trafikanter, der benytter afkørsel 36 på E45 for at køre til blandt andet Viborg, vil med fordel kunne benytte afkørsel 40 (Viborgvej, Rute 16) eller afkørsel 35 (Skivevej, Rute 579) i anlægsperioden.

Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at der i hele perioden vil være adgang til Sdr. Onsild fra E45, og herunder også til byens erhvervsområde.

Når vi separatkloakerer, opnår vi en række miljø- og klimamæssige fordele til gavn for både nuværende og fremtidige borgere i Mariagerfjord Kommune. For at opnå disse fordele er det nødvendigt, at vi i perioder vender hverdagen lidt på hovedet de steder, hvor vi arbejder. Og så skal man huske på, at kloakledningerne ligger dybt placeret i jorden og, at det derfor er en stor opgave, som kræver meget plads, at forny dem”, siger Søren Erikstrup.
 

For yderligere information:
Søren Erikstrup, direktør, Mariagerfjord Vand
Tlf.: 9952 5350
E-mail: sce@mfv.dk