Separatkloakering af Fjordgade, Koldbækgade og ejendommene på Østre Allé 16-34, Hadsund

Ifm. separatkloakeringsprojekt af Fjordgade mv. udføres der i april 2024 prøvepumpningsforsøg på Munchs Eng. Til det formål er der etableret fire pejleboringer, der skal give oplysninger om sænkningstragtens udbredelse i forskellige afstande til pumpeboringen. Det oppumpede vand ledes ud til Mariager Fjord.

I løbet af sommeren 2024 planlægger Mariagerfjord Vand at separatkloakere området omfattende Fjordgade, Koldbækgade og ejendommene Østre Allé 16-34 Hadsund. Arbejdet udføres i forskellige etaper efter sommerferien 2024 og starter med etablering af to pumpestationer, jf. nedenfor.

Samtidig etableres en ny pumpestation for regn- og overfladevand på Munchs Enge og en ny pumpestation for spildevand på Østre Allé. Pumpestationen på Fjordgade ombygges til kun at pumpe regn- og overfladevand i Mariager Fjord.
 

Separatkloakering af Fjordgade, Koldbækgade og ejendommene på Østre Allé 16-34, Hadsund

Mariagerfjord Vand Projektleder Niels Arne Wahl - naw@mfv.dk

Separatkloakering af Fjordgade, Koldbækgade og ejendommene på Østre Allé 16-34, Hadsund