Du er her

Vestergade, Mariager - separatkloakering

Mariagerfjord Kommune ønsker at omlægge belægning på Vestergade.

Samtidig vil Mariagerfjord Vand separatkloakere i.h.t. Spildevandsplanen.

Projektopstart er udskudt til 2022.

Rådgiver: (Kloak) Cowi A/S, Thomas Remmer Thomsen, trju@cowi.com, 24 46 43 05
Projektleder: (Kloak) Mariagerfjord Vand a|s, Maria Nida Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, 99 52 53 67
Projektleder: (Belægning) Mariagerfjord Kommune , Lea Liv Pedersen, lealp@mariagerfjord.dk, 97 11 36 26