Du er her

Vestergade, Mariager - separatkloakering

Mariagerfjord Kommune ønsker at omlægge belægning på Vestergade.

Samtidig vil Mariagerfjord Vand separatkloakere i.h.t. Spildevandsplanen.

Projekt planlagt opstart marts 2020.

Rådgiver: Cowi
Projektleder: Maria Nida Junker-Hansen, mjh@mfv.dk, 99 52 53 67