Hul igennem! Ny ledning forbinder spildevandet i Himmerland

Det er med meget stor tilfredshed, at vi nu kan meddele, at der ledes spildevand fra Aars Renseanlæg i Vesthimmerland Kommune og fra Nørager Renseanlæg i Rebild Kommune til Mariagerfjord Renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning har anlagt afskærende ledninger fra Aars Renseanlæg via Nørager Renseanlæg for at koble sig på ledningen til Mariagerfjord Renseanlæg.

Dette initiativ markerer et vigtigt skridt i retning af at beskytte de sårbare recipienter og naturen omkring Limfjorden, Halkær Å og andre følsomme vandløb og søer.

Spildevandet gennemgår nu en effektiv behandling på et moderne renseanlæg, hvorefter det rensede spildevand udledes til Kattegat, der fungerer som en betydeligt mere robust recipient.

Projektet har krævet en stor indsats og et stærkt samarbejde, og vi er meget stolte over nu at være i drift. Det er en vigtig milepæl, der viser, hvad vi kan opnå gennem fælles engagement og fremsyn.

Vi markerer denne milepæl med en officiel indvielse kombineret med et åbent hus-arrangement fredag den 6. september 2024.

Her vil du få et unikt indblik i dette visionære projekt, som bidrager til betydelige miljømæssige fordele. Vi ser frem til at dele denne glædelige begivenhed med dig og opfordrer dig til allerede nu at reservere datoen i din kalender. En formel invitation vil blive sendt ud i løbet af sommeren.

Med venlig hilsen

Vesthimmerlands logo             Rebild forsynings LogoMariagerfjord vands logo