Regnvandspumpestation Mariager Havn

Mariagerfjord Vand A/S planlægger opførelse af regnvandspumpestation på havnen.

Når Mariager by separatkloakeres, skal pumpestationen sikre de lave arealer i Mariager, i forbindelse med højvande i fjorden. 

Projektet kommer til opstart i juni 2024. 

Projekterende rådgiver: Ucon 

Projektleder MFV: Maria Junker-Hansen