Fakta om slamsugeren - KSA systemet

Mariagerfjord Vand har valgt at bruge det såkaldte KSA-system - Kombineret Slamsuger og Afvandingssystem - til tømning af bundfældningstankene. Fordelen ved dette system er, at slamsugeren kan tømme tanke en hel dag uden at skulle køre til renseanlæg med det afvandede slam. Det betyder mindre vejbelastning, og det belaster derfor også miljøet mindre.


De fleste får besøg af en lastbil, når tanken skal tømmes. Lastbilen medbringer et mobilt renseanlæg - også kaldet KSA-systemet. KSA-systemet er typegodkendt.

Princippet i KSA-systemet er:

  • Indholdet i tanken suges op i lastbilens slamtanke
  • Der tilsættes polymer - et stof, der får slammet til at bundfælde sig
  • Slammet holdes tilbage i slamtanken
  • Vandet fra slamtanken ledes over i afvandingstanken
  • Vandet fra afvandingstanken ledes over i rejecttanken, og her fra pumpes det tilbage til ejendommens tank

Rejectvandet

  • er lige så "rent" som det vand, der under normale forhold forlader din egen bundfældningstank.
  • kommer naturligvis fra andre tanke, der er blevet tømt i løbet af dagen. Det udgør dog ikke noget hygiejnisk problem, heller ikke for landbrug, der har økologisk status.

Kun et mindre antal tanke er placeret så utilgængeligt, at det er nødvendigt at bruge en traditionel traktorslamsuger.