Hjælp vognmanden - og dig selv

Nemme adgangsforhold til tanken er med til at lette vognmandens arbejde - og til at holde prisen på ordningen nede.
 
Du sørger for

  • at dit husnummer let kan ses fra vejen
  • at adgangsvejen er jævn og kørefast og fri for generende beplantning
  • at der er fri adgang til tanken - og plads til at lægge dækslet ved siden af tankens åbning
  • at dækslet ikke vejer mere en 50 kg - eller at du selv løfter det af inden tømningen.

Vognmanden sørger for, at fjerne eventuelt spild, der sker under tømningen og rengøre efter dette.

Hvis din bundfældningstank er i stykker, skal du kontakte en autoriseret kloakmester for at få tanken repareret.

Adgangsvejen

Der er de samme afstandskrav til adgangsvejen i forbindelse med tømning af bundfældningstanke, som for dagrenovation.

Vejen skal:

  • Være mindst 3,2 m bred.
  • Der skal være en frihøjde på mindst 4,0 m.
  • Der må højst være 25 m fra kørefast vej til tanken - der kan dog være længere ved ældre anlæg.

Er der særlige forhold på din ejendom, der gør, at du ikke kan leve op til disse krav, skal du kontakte kommunen.

Adgang til tanken

Du har selv ansvaret for,

  • at adgangsvejen til din bundfældningstank er let tilgængelig for vognmanden.
  • at dit kloakdæksel ikke vejer for meget.

Husk, at du selv skal betale for en ekstra kørsel, hvis vognmanden kører forgæves.

Dækslet

For at gøre det så let som muligt, både for dig selv og vognmanden anbefaler vi, at dækslet ikke vejer over 50 kg og er i terræn.

Hvis dækslet vejer over 50 kg, skal det være løftet af, og tanken skal altid være tilgængelig på tømningstidspunktet.