Nyhedsbrev Januar 2024

Vigtig information om den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke

Mariagerfjord Kommune har med virkning fra 2024 besluttet at overdrage opgaven med tømning af bundfældningstanke til Mariagerfjord Vand a|s. Det er Mariagerfjord Kommune, der hidtil har varetaget opgaven.

Mariagerfjord Kommune har som et led i overdragelsen af opgaven tilpasset regulativet for tømningsordningen. Fra 2024 er det Mariagerfjord Kommune, der er myndighed i forhold til regulativet, mens det er Mariagerfjord Vand a|s, der administrerer tømningsordningen.

Du kan læse det nye regulativ på Mariagerfjord Vands hjemmeside under ”Bundfældningstanke” | Regulativ.

Tømningsordningen skal hvile i sig selv økonomisk. Tømningsafgiften dækker udgifter til både tømning, transport, slambehandling og administration af ordningen. I 2023 var der et underskud i ordningen på 950.000 kr. Taksterne for 2024 er blevet reguleret efter dette underskud.

De nye takster for 2024 er: 

Den kommunale tømningsordning

Kroner

(ekskl. moms)

Kroner

(inkl. moms)

Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse

741,70

926,84

Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus

411,50

514,37

Tillæg af tømningstakst for tømning med lille bil/traktor/slamsuger

357,15

446,44

Forgæves tømning af bundfældningstank m.v.

366,21

457,76

Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor/slamsuger

1.044,27

1.305,34

Afgift pr. mfor tanke større end 3 m3 

100,93

126,17

 

Den praktiske del af tømningsordningen bliver varetaget af firmaet Marius Pedersen A/S Division FKSSlamson.. Har du spørgsmål vedrørende praktiske forhold i forbindelse med tømningsordningen, kan du kontakte firmaet på tlf. 63 42 10 17.