Tømningsordningen

Alle ejendomme i Mariagerfjord Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Alle grundejere skal benytte tømningsordningen.

Bundfældningstankene tømmes 1 gang om året ved helårsbeboelse og hvert andet år ved fritids- og sommerhuse.

Du har som grundejer pligt til at sørge for, at tanken til enhver tid er tilgængelige for tømning. Hvis tanken ikke er tilgængelig, når tømningsbilen kommer ud til grunden, bliver du pålagt et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Den praktiske del af tømningsordningen varetages af firmaet Marius Pedersen A/S Division FKSSlamson., og omfatter bl.a. behandling af borgerhenvendelser vedrørende alle praktiske forhold i forbindelse med tømning.