Betalingsvedtægt for spildevand

Mariagerfjord Vand a|s står for driften af de offentlige vandværker, vand- og spildevandsledninger og renseanlæg. Vi sørger for planlægning og udførelse af nye anlæg for vand og spildevand.

Det koster penge at opretholde et rent vandmiljø. Anlæg og drift af spildevandsanlæg er brugerfinansieret. Det er altså ikke skattekroner, men alene de tilsluttede brugere, der betaler.

Aktiviteterne finansieres af kundernes betaling for ydelserne. Økonomien skal hvile i sig selv, så udgifter og indtægter balancerer over en given periode.

Reglerne for betaling kan findes i ”Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Mariagerfjord Kommune pr. 1. januar 2007”.

Læs den godkendte betalingsvedtægt for spildevandsforsyning pr. 01. januar 2024 i denne PDF (PDF'en åbnes i en ny fane i browseren)