Tømningsregulativ for bundfældningstanke i Mariagerfjord Kommune

Den kommunale tømningsordning
Alle ejendomme i Mariagerfjord Kommune med egen bundfældningstank, er automatisk tilmeldt en fælles obligatorisk tømningsordning. Efter Mariagerfjord Kommunes ”Tømningsregulativ for bundfældningstanke i Mariagerfjord Kommune” skal grundejer benytte tømningsordningen.

Regulativet blev politisk behandling af Byrådet den 21. december 2023.

Læs det godkendte tømningsregulativ for bundfældningstanke i Mariagerfjord Kommune gældende pr. 1. januar 2024 i denne PDF (PDF'en åbner i en ny fane)