Regulativ for vandforsyningen

Regulativ for vandforsyningen i Mariagerfjord Kommune fra 1. januar 2024 sætter rammerne for Mariagerfjord Vands servicering af forbrugerne. Det beskriver også forbrugernes og Mariagerfjord Vand a|s' pligter og rettigheder overfor hinanden for forsyning af drikkevand. Regulativet blev politisk behandling af Byrådet den 21. december 2023.

Læs det godkendte regulativ for vandforsyningen pr. 1. januar 2024 i denne PDF (PDF'en åbner i en ny fane)