Regulativ for tømningsordning for samletanke

Tømningsordningen for samletanke gælder for de ejendomme, der efter Mariagerfjord Kommunes regulativ ”Tømningsordning for samletanke” har fået tilladelse af Mariagerfjord Kommune til at etablere samletank på deres ejendom. Mariagerfjord Vand a|s driver tømningsordningen for samletanke i Mariagerfjord Kommune.

Regulativet er gældende fra den 11. august 2021 (samme dato som Udvalget for Teknik om Miljø har godkendt regulativet)

Læs det godkendte regulativ for tømningsordning for samletanke gældende pr. 11. august 2021 i denne PDF (PDF'en åbner i en ny fane)