Forsyning af byggemodning ved Østergade 82, 9560 Hadsund

Et nyt byggemodningsprojekt ved Østergade 82 i 9560 Hadsund skal tilsluttes det eksisterende separatkloakerede system på Rolighedsvej.
Projektudviklerens entreprenør separatkloakerer byggemodningen og tilslutter til Mariagerfjord Vand a|s kloaksystem, der anlægges parallelt med Alsvej mod sydvest og tilsluttes det eksisterende separatkloakerede system på Rolighedsvej. 

Opstart planlægges primo maj. 

Separatkloakering på Alsvej

Mariagerfjord Vand a│s: Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk

Projektering og tilsyn: 
Niels Arne Wahl
Telefon 99 52 53 69, mail - naw@mfv.dk 
Vita Pivtoratska,
Telefon 99 52 53 62, mail - vpi@mfv.dk