Hårdhedsgrad

Vandets hårdhedsgrad er et udtryk for hvor stor mængden af calcium og magnesium vandet indeholder. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Vi måler vandets hårdhed i dH.

Hårdhedsgrad
  Betegnelse
0-4                      Meget blødt
4-8                      Blødt
8-12                    Middelhårdt
12-18                  Temmelig hårdt
18-30                  Hårdt
Over 30               Meget hårdt

Hårdheden i vandet på vores vandværker er:
Værdier er sidste målt - 2018

Skivevejens Vandværk       9,1 dH.
Skivevejens Vandværk forsyner også Brøndum og Hvornum.

Skjellerup Vandværk         9,0 dH.
Østvandværket i Als         10,0 dH.

For yderligere informationer om hårdheden i vandet, kan du kontakte os på telefon 99 52 53 54.

Bemærk venligst - Forbrugerne skal ændre indstillingen af deres vaske- og opvaskemaskiner alt efter håndheden af vandet.