Indførsel af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS)

Mariagerfjord Vand a|s arbejder efter Miljø- og Fødevareministeriets vejledning nr. 72 ”Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet, i daglig tale kaldet DDS”, for at sikre forbrugerne:
• godt og drikkeligt vand
• forsyning i tilstrækkelig mængde
• forsyning ved et acceptabelt tryk
• mindst mulig afbrydelse af forsyning

Vi har jo altid leveret godt og drikkeligt vand, så det er egentlig ikke noget nyt for os.

Vi har med DDS blot sikret os at de ting vi går og laver, bliver lavet på samme sikre måde hver gang. Det er blevet kvalitetssikret.

Der er taget stilling til en hel masse risikoområder, hvor mulige uheld kunne opstå. For at mindske risikoen er der f.eks. ændret på fysiske installationer, der kan være lavet procedurer for arbejder og vores personale er opkvalificeret efter opgave.

Ud over den lovpligtige analysering af drikkevandet, foretager vi selv egenkontrol af faste punkter på ledningsnettet. Herudover har vi gennem et omfattende SRO-anlæg en rigtig god sikkerhed for at produktionen af vand sker efter planen og at vandet transporteres ud til forbrugerne med det rigtige tryk. Skulle der ske fejl vil vores vagtpersonale blive alarmeret og kan tage aktion.

Vore egne medarbejdere, såvel som eksternt arbejdskraft, kræves at være i besiddelse af et gyldigt hygiejnekursusbevis for at kunne udføre arbejde for forsyningen.
Hygiejnefolder (DDS) - Mariagerfjord Vand a|s