Vandkvalitet (Kontrol af vand)

Vores vandværker foretager hvert år en lang række analyser af drikkevandet for at sikre at vandet overholder de fastsatte grænseværdier. Kontrol af vandkvaliteten udføres i henhold til de gældende retningslinjer og bekendtgørelser fra Miljøstyrelsen

Hvor mange prøver pr. år afhænger af hvor store mængder vand vi producerer pr. år, pr. vandværk. Regler er angivet i "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 1449 af 11. december 2007".

Der udtages prøver til vandanalyser fra både boringer, vandværk og ledningsnet.

Hjerte tegnet på dugget spejl