Vandanalyser

Drikkevand fra Mariagerfjord Vands vandværker bliver løbende tjekket for blandt andet indhold af bakterier, næringssalte, pesticid-rester samt andre organiske og uorganiske komponenter. Analyserne udføres af et akkrediteret laboratorium for drikkevandsanalyser.

I henhold til persondataforordningen skal vi gøre opmærksom på følgende:
I følge Drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 975 af 27/06/2018) skal et vist antal prøver tages fra en forbrugers taphane. Disse prøver skal vise kvaliteten af det vand forbrugerne drikker. Prøverne tages fra mest benyttede hane til tapning af drikkevand – typisk hane ved køkkenvask.

Ved prøvetagningen indsamler vi oplysninger om din adresse og din vandkvalitet. Disse oplysninger videregiver vi til GEUS. Analyseresultaterne med adresserne for prøvetagningen skal være offentligt tilgængelige i GEUS’ database Jupiter. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er databaseansvarlig.

Østvandværket
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=71576

Skivevejens Vandværk

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=71221        

Skjellerup Vandværk
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=159165