Problemer med kloakken

Hvem ejer kloakledningerne?
Du ejer kloakledningerne på din egen grund frem til skelgrænsen.

Hvis du har problemer med din kloak eller afløbssystemet, er det en god ide at undersøge om problemet er i den del af kloaksystemet, som du selv ejer.

Kloakledningerne udenfor din ejendom er offentlige kloakledninger som ejes og vedligeholdes af Mariagerfjord Vand a|s.

Hvordan tjekker jeg mit eget kloaksystem?
Du undersøger dit eget kloaksystem ved at løfte dækslet på din brønd, som står i haven eller ved skel.

Der vil være 2 skelbrønde, hvor der er separatkloakeret. 
1 til spildevand som altid skal være fri for vand og 1 til regnvand, hvor der altid vil være vand i. 
Hvis der kun er 1 skelbrønd skal den være fri for vand.

Er der ikke vand i skelbrønden?
Hvis skelbrønden er tom for vand, er problemet typisk på kloakledningen fra brønden og ind mod ejendommen. Altså er problemet dit anliggende og skal løses for egen regning.

Kontakt en autoriseret kloakmester, hvis der skal udføres ændringer af dit kloaksystem.

Er der vand i skelbrønden?
Hvis din skelbrønd er fuld af vand, kan problemet være i det offentlige kloaksystem.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til det offentlige kloaksystem, kan du altid rette henvendelse til Mariagerfjord Vand a|s.
Kontakt os ved at skrive til mail@mfv.dk eller ring på telefon 99 52 53 54.

Stoppet vejrist – vand på vejen?
Det kan skyldes, at rendestensbrønden i vejen er stoppet.

Er det på offentlig vej, er det Park og Trafik, Mariagerfjord Kommune, der skal kontaktes på telefon 97 11 42 45.

Er det på en privat- og/eller fællesvej, er det enten den tilstødende grundejer eller en grundejerforening og/eller vejlaug, der skal tage sig af problemet.