Folder - arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøkrav til vores entreprenører og rådgivere, som arbejder for os, eller på vegne af os.
Folderen om arbejdsmiljø, som du tidligere har fået udleveret, er vores grundlæggende arbejdsmiljøkrav til dig.
Hovedfolder om sikkert arbejde - Mariagerfjord Vand a|s - Januar 2020 (PDF åbner nyt vindue)

Derudover har vi udarbejdet specifikke foldere indeholde de krav vi stiller til dig når du udfører specifikt arbejde for os. Disse kan du se, ved at følge linkene til de enkelte folder-indstik.

Arbejd sikkert i brønde med spildevand (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert på eller nær elektriske installationer og anlæg (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert i højden (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert i udgravninger (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert ved varmt arbejde (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert ved varmt arbejde - AFTALEBLANKET (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert i ATEX områder (PDF åbner nyt vindue)

Arbejd sikkert med kran og godshåndtering (PDF åbner nyt vindue)

Under alle omstændigheder gælder, at du ALTID overholder gældende arbejdsmiljølovgivning, når du arbejder for os, eller på vegne af os.