Efter oversvømmelse

Efter oversvømmelsen er første prioritet at få vurderet og udbedret skaderne. Dernæst kan det være en god idé at overveje, hvor du kan holde din bolig fri for oversvømmelser i fremtiden. Herunder er en række gode råd hertil. Læs sådan gør du når skaden er sket (Ekstern link åbner nyt vindue)

Det kan du selv gøre, når skaden er sket
• Start altid med at vurdere, om oversvømmelsen er sket med regnvand, eller om der også er kloakvand. Er vandet forurenet, udgør det en sundhedsrisiko. Beskyt dig derfor altid med gummistøvler og gummihandsker.

• Meld skaden til dit forsikringsselskab, og bed om praktiske instrukser. Normalt vil dit forsikringsselskab rekvirere et skadesservicefirma – hvis ikke, skal du selv kontakte et privat skadeservicefirma, hvis omfanget er så stort, at du ikke selv kan klare det.

• Flyt genstande væk, der står i vand, og red det, der kan reddes. Fjern vandet med spande eller lignende for at undgå efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp. Har du en pumpe, så sæt den i drift og få vandet væk. Af hensyn til din sundhed skal du bruge gummistøvler og handsker.

• Luft ud i rummet. Brug eventuelt affugter. Skimmelsvamp vokser bedst mellem 5-30 grader C, så jo varmere des hurtigere vækst, så affugtning er bedre end opvarmning.

• Sæt alt vådt inventar til tørre, og skaf ventilation til vandskadede vægge for at modvirke skimmelsvamp.

• Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet.

• Smid ikke de beskadigede genstande fra kælderen væk, men sørg blot for at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og taksatoren skal kunne se de beskadigede ting.

Konkrete løsninger til at holde boligen fri for oversvømmelser
Når du skal holde din bolig fri for oversvømmelser, er der en del, du kan gøre - både inde og ude. Læs om konkrete løsninger til boligen (Ekstern link åbner nyt vindue)

Læs embedslægens anbefalinger ved kontakt med forurenet vand
Embedslægen anbefaler
• Beskyt dig med gummistøvler og gummihandsker, hvis du skal i kontakt med regnvand forurenet med kloakvand.

• Har du haft direkte kontakt med forurenet vand eller slam, skal du være opmærksom på ikke at få rester af aflejringer i mund, øjne eller sår.

• Du bør desuden vaske hænder og skifte fodtøj, inden du går ind.

Hvad med køkkenhaven og sandet i sandkassen
Sundhedsstyrelsens forholdsregler efter oversvømmelser med regnvand og kloakvand er, at grøntsager fra køkkenhaver enten kasseres eller renses omhyggeligt og koges.
 
Eventuelt forurenet sand i sandkasser skal skiftes ud.