Under oversvømmelse

Hvis du bliver ramt af oversvømmelse, er det vigtigt, at du hurtigt finder ud af, hvor vandet kommer fra, og hvad der er årsagen til problemet.

Du skal først og fremmest være opmærksom på, at vandet kan være forurenet af kloakvand og dermed udgør en sundhedsrisiko. Læs gerne embedslægens anbefalinger nederst på siden.

Du har selv ansvaret for, at din ejendom og dine ejendele ikke bliver skadet af oversvømmelser. Herunder er gode råd til, hvad du bør gøre først. Læs sådan gør du når skaden er sket (Ekstern link åbner nyt vindue)

1. Inden du kontakter Mariagerfjord Vand a|s, skal du finde ud af, hvor vandet kommer fra, og hvad der er årsagen til problemet.
Boligejere har selv ansvaret for at sikre deres ejendom og bolig mod oversvømmelser. Du ejer i langt de fleste tilfælde kloakledningerne på din egen grund frem til skelgrænsen.

Hvis der er problemer med opstuvning af vand fra den offentlige del af regnvands- og spildevandssystemet, kan du kontakte Mariagerfjord Vand a|s på tlf. 99 52 53 54 eller e-mail: mail@mfv.dk.

2. Red det vigtigste først og beskyt jer
• Bring mennesker og dyr i sikkerhed og red derefter genstande af størst værdi.

• Tænk også på dine naboer, der måske har brug for hjælp eller at få besked, hvis de er bortrejst.

• Ved oversvømmelser er der ofte risiko for, at vandet bliver forurenet med kloakvand. Det udgør en sundhedsrisiko. Du bør derfor begrænse kontakt med vand fra oversvømmelser mest muligt.

• Kraftig regn kan skubbe kloakdæksler op. Da det giver risiko for at falde i kloakken eller påkøre dækslerne, skal du undgå at færdes i områder og på veje dækket af vand.

3. Afhjælp skaden
• Læg sandsække ud og sæt træplader op for at hindre yderligere oversvømmelser

• Pump vandet ud, hvis du har en pumpe til rådighed. Ellers brug spande, klude og redskaber til at fjerne vandet hurtigst muligt.

4. Giv besked og afhjælp skaden
• Du skal selv kontakte forsikringsselskaber eller skadeservicefirmaer for assistance i forhold til dine værdier.

• Tag billeder og dokumenter skaderne.

• Få luftet godt ud og affugtet, så snart oversvømmelsen er ovre og gem kvitteringer på udgifter til at afhjælpe skaderne. Brug ikke varme, der fremmer vækst af skimmelsvamp.

• Foretag kun reparationer efter aftale med dit forsikringsselskab.

Læs embedslægens anbefalinger ved kontakt med forurenet vand
Embedslægen anbefaler
• Beskyt dig med gummistøvler og gummihandsker, hvis du skal i kontakt med regnvand forurenet med kloakvand.

• Har du haft direkte kontakt med forurenet vand eller slam, skal du være opmærksom på ikke at få rester af aflejringer i mund, øjne eller sår.

• Du bør desuden vaske hænder og skifte fodtøj, inden du går ind.