140 km nye ledninger

For at kunne centralisere rensningen på ét renseanlæg, er det nødvendigt, at der bliver etableret ledninger fra de renseanlæg, der nedlægges, hen til det sted, hvor den centrale rensning skal foregå. Disse ledninger kaldes afskærende ledninger.

Hos Mariagerfjord Vand har vi anlagt ca. 100 km afskærende ledninger ved nedlæggelsen af de 10 tidligere renseanlæg. Rebild og Vesthimmerlands forsyninger anlægger ca. 40 km. afskærende ledninger for at koble sig på Mariagerfjord Renseanlæg. Den længste strækning bliver ca. 50 km –fra Års Renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg. Hvis Vesthimmerland Kommune senere ønsker, at alt spildevand skal renses på Mariagerfjord Renseanlæg, skal der anlægges ca. 40 km yderligere afskærende ledninger, og der vil blive ca. 75 km. fra Løgstør Renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg.

Sikker transport af spildevandet
Dimensionering af afskærende ledninger sker efter andre regler end traditionelle regn- og spildevandsledninger. Først og fremmest skal ledningerne have kapacitet til at fremføre den maksimale vandmængde, der ønskes til den centrale rensning. Herefter er det hastighed i ledningerne, hvor lav hastighed giver lavt energiforbrug, men også risiko for utilsigtede aflejringer. Det tredje element er opholdstiden i ledningerne, dvs. den tid spildevandet er undervejs fra forbrugeren til renseanlægget. Opholdstiden skal være så kort som muligt for at minimere svovlbrintedannelser, som er levetidsnedsættende for mange materialer og lugtgenerende samt livstruende for mennesker ved høje koncentrationer.

Der etableres lugtbegrænsende filtre ved alle punkter med udluftning/frit vandspejl, og vandmængden forsøges holdt i drift hele døgnet. Alle ledninger er plast (PE) eller glasfiber (GAP) og så vidt muligt svejste samlinger, der giver den bedste sikkerhed og lugthygiejne. Ved behov for svovlbrinte begrænsende tiltag vil de blive etableret så tæt på kilden som muligt.

Klik på billederne for at se dem i et større format