Et fælles Renseanlæg

I september 2017 blev de tre forsyninger enige om, at det var det rensemæssigt sikreste og økonomisk mest fordelagtige at samle rensningen på Mariagerfjord Renseanlæg og udbygge renseanlægget til den nødvendige kapacitet. Vesthimmerland betingede sig, at de fremtidigt kan få alt spildevand fra kommunen renset på Mariagerfjord Renseanlæg. På den baggrund er Mariagerfjord Renseanlæg fra 2019 – 2022 udbygget til 225.000 PE og forberedt til 275.000 PE. Samarbejdet blev godkendt i de tre kommuner i starten af 2018, hvorefter kommunerne igangsatte udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapport (VVM) for 275.000 PE.

Sikring af vandmiljøet
Udledningen af det rensede spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg foregår 3,8 km ude i Kattegat. Området, der udledes i, er Natura 2000-område, og det kræver derfor både særlige undersøgelser og overholdelse af særlige krav at få lov til at udlede. Det samlede resultat af miljøkonsekvensrapporten viser, at udvidelsen til 275.000 PE kan gøres, uden at tilførslen af organisk stof og kvælstof stiger i Kattegat, mens tilførslen af fosfor reduceres med ca. 1,4 ton om året. Samtidig vil tilførslerne til Limfjorden falde væsentligt.

På den baggrund er miljøkonsekvensrapporten blevet godkendt i alle tre kommuner, og sideløbende har Mariagerfjord Renseanlæg fået en tilladelse til udledning af renset spildevand fra 225.000 PE og op til 9 millioner m3 om året.

Klik på billederne for at se dem i et større format