Renseanlæg, Mariagerfjord

Der findes i dag 1 renseanlæg i Mariagerfjord Kommune –  Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget modtager og behandler spildevand fra cirka 15.000 ejendomme, der leder spildevandet gennem cirka 750 km ledning.

Rensenanlægget blev taget i brug, og har renset spildevand siden 22. oktober 2013. Siden begyndelsen af 2017 er alt spildevand i Mariagerfjord Kommune blevet renset på renseanlægget ved Hadsund.

FAKTA
Hvad er PE?
Spildevandsbelastning måles i PE, der står for Personækvivalenter. 1 PE svarer til den mængde spildevand, et gennemsnitsmenneske bidrager med på et år.

Spildevandet måles for organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P), som er de stoffer, der renses for i renseanlægget. Ved et vandforbrug på 40 m3/år udleder et menneske ca. 45 kg organisk stof, 4,4 kg kvælstof og 1 kg fosfor pr år.

Industrispildevand kan være meget mere koncentreret end almindelig husspildevand og skal derfor ikke bruge mere end ca. 10 m3/år til at udlede en PE.

Det nye anlæg kan rense spildevandet fra 225.000 PE.