Dit ansvar for kloakken

Hvem ejer kloakken?
Kloaksystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme. Ansvaret for kloakforsyningen i Mariagerfjord Kommune ligger hos Mariagerfjord Vand a|s forkortet MFV.

Det er MFV der driver og har ansvaret for de offentlige kloaksystemer. MFV har også ansvaret for stikledningen frem til skel.

Ejer du et hus
Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom. Det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl.

Det er MFVs opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra dit hus. MFVs ansvar gælder fra stueplan/terræn. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra en evt. kælder.

Hvis din ejendom ligger i skel
Ligger hele dit afløbssystem inden for skel, har Mariagerfjord Vand a|s ansvar for stikledning frem til skel. Du har ansvar for alle kloakledninger inden for skel.
Se skitse 1

Hvis din ejendom ligger i skel
Hvis din ejendom ligger i skel samtidig med, at noget af din kloak ligger uden for skel via eventuel en rensebrønd, grenrør eller en tagnedløbsbrønd, har Mariagerfjord Vand a|s ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør eller brønd før hovedledningen.
se skitse 2

Hvis din ejendom ikke ligger i skel
Ligger din ejendom ikke i skel, og du har en skelbrønd eller rensebrønd tæt på skel, har Mariagerfjord Vand a|s ansvaret for stikledningen frem til skel-brøndene. Du har ansvaret for alle kloakledninger inden for skel inklusiv rensebrønde.
Se skitse 3

Fællesprivate spildevandsanlæg
I områder med fællesprivate spildevandsanlæg ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab hovedkloakken og stikledningerne. I kommunens spildevandsplan kan du se, om du bor i sådan et område.

Afvigelser
Der kan være enkelte ejendomme, som ikke er omfattet af disse regler. Enten fordi der i en landvæsenskommissionskendelse er angivet noget andet, eller fordi der findes en tinglysning på ejendommen.

Brug for yderlig hjælp kontakt 99 52 53 54 eller mail@mfv.dk

tegning af hus oven på en regnvandssky
 
Skitse 1
Skitse 1 Ligger hele dit afløbssystem inden for skel, har MFV ansvar for stikledning frem til skel. Du har ansvar for alle kloakledninger inden for skel.


Skitse 2
Skitse 2 Hvis din ejendom ligger i skel samtidig med, at noget af din kloak ligger uden for skel via evt. en rensebrønd, grenrør eller en tagnedløbsbrønd, har MFV ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør eller brønd før hovedledningen.

Skitse 3
Skitse 3 Ligger din ejendom ikke i skel, og du har en skelbrønd eller rensebrønd tæt på skel, har MFV ansvaret for stikledningen frem til skelbrøndene. Du har ansvaret for alle kloakledninger inden for skel inklusiv rensebrønde.