Kontrol af spildevand

Vores renseanlæg håndterer og renser spildevandet, så kravene i vandmiljøplaner overholdes. 

Der behandles årligt 4,5 - 5,5 mio. m3 spildevand på renseanlæggene, hvoraf borgere og virksomheder udleder ca. 2,2 mio. m3. Resten er indsivning og regnvand fra fælleskloakerede områder.

Fra 2024 vil der også komme spildevand fra Vesthimmerland og Rebild forsyninger.

2023 Kontrol af vilkår Mariagerfjord Renseanlæg (pdf åbner i ny fane)

2022 Kontrol af vilkår Mariagerfjord Renseanlæg (pdf åbner i ny fane)

2021 Kontrol af vilkår Mariagerfjord Renseanlæg (pdf åbner i ny fane)

2020 Kontrol af vilkår Mariagerfjord Renseanlæg (pdf åbner i ny fane) 

2019 Kontrol af vilkår Mariagerfjord Renseanlæg (pdf åbner i ny fane)

2018 Kontrol af vilkår Mariagerfjord Renseanlæg (pdf åbner i ny fane)