Mariagerfjord Renseanlæg, opbygning

Renseanlægget er opbygget med en prioritering af effektiv og sikker rensning af spildevandet, udnyttelse af energien i spildevandet, mulighed for etablering af yderligere rensetrin, et godt arbejdsmiljø for drift og servicering af anlægget, og at renseanlægget er så driftsøkonomisk som muligt.

Mariagerfjord Renseanlæg ligger 25 meter over havets overflade. Det betyder, at alt spildevandet pumpes ind via 9 trykledninger. At spildevandet pumpes ind, sikrer også, at mængden altid kan styres og holdes under 2000 m3/timen eller 48.000 m3/døgn, som er de maksimalt tilladte vandmængder. Når spildevandet er kommet ind på renseanlægget, løber det selv gennem renseprocessen på renseanlægget og videre derfra som renset spildevand i en 16 km lang udløbsledning, hvor de sidste 3,8 km ligger ude i Kattegat.

FAKTA
Mariagerfjord Renseanlæg i tal

Kapacitet 
201375.000 PE
2022225.000 PE
Forbederedt til275.000 PE

 

Belastning 
Forventet belasting primo 2024 200.000 PE
Mariagerfjord Vand 120.000 PE
Vesthimmerlands Forsyning 60.000 PE
Rebild Forsyning 20.000 PE

Klik på billederne for at se dem i et større format